Jeg heter Nora og er utdannet tjenestedesigner ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).  I løpet av studiene mine har jeg hatt kurs i tjenestedesign og strategisk design på mastenivå og interaksjonsdesign, produktutvikling og systemorientert design på bachelornivå.
Jeg er nysgjerrig og utforskende og liker å jobbe med å samle innsikt gjennom kreative metoder og verktøy for å forstå brukerbehov. For å skaffe innsikt og kunnskap foretrekker jeg å jobbe tett med andre, både i team og med brukere, ved å gjennomføre blant annet intervjuer, kartlegging, workshops og brukertesting. Du kan finne LinkedIn-profil her
Submit
Thank you!