MINE PROSJEKTER

På AHO jobber vi med variasjon av ulike kurs, med fokus på metoder, verktøy, utforsking, testing, iterering, brukeropplevelser og forståelse. Dette

er et utvalg av noen prosjekter jeg har gjort.

Laget av Nora

Røstø Grøtberg